విజయం పట్ల సంపూర్ణ విశ్వాసం కలిగిఉండడమే విజయరహస్యం

February 25, 2022
మనసా, వాచా, కర్మణా ఎవరైతే విజయాన్ని సాధించగలమని విశ్వసిస్తారో వారు మాత్రమే విజయాన్ని సాధిస్తారు. విజయం సాధిస్తామా లేదా అనే సంశయంతో ఉన్నవారెప...

ప్రయత్నమే మొదటి విజయం... నిరంతర ప్రయత్నంతోనే అంతిమ విజయం సాధ్యం

February 23, 2022
ఇది ముమ్మాటికీ నిజమే.. ఏదైనా విజయం సాధించాలంటే ముందు ప్రయత్నం చేయాలి. మనం ప్రయత్నం ప్రారంభించామంటే సగం విజయం సాధించనట్లే. ఏదయినా పని ప్రారంభ...

మనుగడలో మార్పు సహజం... అనివార్యం ....ఆచరణీయం....

February 08, 2022
ప్రతి మనిషి తన జీవనంలో అనివార్యమైన కొన్ని మార్పులకు ఎప్పుడూ సిద్ధంగా ఉండడమే కాకుండా మార్పులను స్వాగతించాలి కూడా. గతంలో ఎదుర్కొన్న వైఫల్యాలను...