అపజయాన్ని అంగీకరించటం కూడా విజయానికి సోపానమే

January 27, 2022
సాధారణంగా మనలో చాలా మంది అపజయాలు ఎదురవగానే సాధించాలనుకున్న విజయం గురించి మరిచిపోయి అపజయం గురించి మదనపడుతూ ఉంటారు. అపజయాన్ని అంగీకరించడం విజయ...

మూర్ఖులతో వాదన అనవసర కాలహరణం

January 19, 2022
 వ్యక్తిత్వ వికాస కథలు  ఒకానొక అడవిలో గాడిద మరియు పులి నివసిస్తూ ఉండేవి. ఒక రోజు వాటికి గడ్డి ఏ రంగుంలో ఉంటుంది అన్న విషయం మీద వాదోపవాదన జరి...

సానుకూల దృక్పథం

January 18, 2022
ప్రతికూలతలు ఆవరించినప్పుడు మన మనసు పరిపరి విధాల ఆలోచనలతో మునిగి తేలుతుంటుంది. దాని కారణంగా ఒక్కోసారి మన కళ్ళెదుట ఉన్న అవకాశాలను కూడా చేజార్చ...

ప్రత్యామ్నాయాలు కూడా విజయసాధనకు అవరోధాలే

January 07, 2022
ఒక్కోసారి మనకు గల ప్రత్యామ్నాయాలే మన విజయ సాధనకు అవరోధాలవుతాయి. ఒక ఉన్నత లక్ష్యాన్ని ఏర్పరచుకున్న వ్యక్తి ఇతర ప్రత్యామ్నాయాల మీద దృష్టి సారి...

అసాధ్యాలను సుసాధ్యాలుగా మార్చగలిగే శక్తి ఆత్మవిశ్వాసానిది

January 03, 2022
స్ఫూర్తిగాధ మనలో చాలామంది చిన్న చిన్న విషయాలకు కుంగిపోతుంటారు. తమ అపజయాలకు కారణాలను వెతుకుతుంటారు. ఆ కారణాలలో కొన్ని శారీరక కారణాలు కావచ్చు...