విజయ పథంలో పయనం

November 30, 2022
మన నిర్ణయ సామర్ధ్యమే మన ఉన్నత లేదా అథః స్థితిని నిర్ణయిస్తుంది. అందుకే విజయసాధనలో భాగంగా మనం ఒక నిర్ణయం తీసుకునేముందు అత్యంత జాగరూకులై ఉండాల...

మీ విలువ తెలుసుకోండి...

November 23, 2022
సాధారణంగా మనందరం పనిచేసే చోట గుర్తింపు లేదనో, మన చుట్టూ ఉన్న మనుషులు విలువనివ్వట్లేదనో బాధపడుతుంటాము. కాని అటువంటి ప్రదేశాల్లో లేదా అటువంటి ...

లక్ష్య నిర్దేశం

November 19, 2022
"లక్ష్యంపై ఉన్నంత శ్రద్ధాసక్తుల్ని, లక్ష్య సాధనలో సైతం చూపించాలి. విజయ రహస్యమంతా ఇదే..." -స్వామి వివేకానంద ఒక పనిని పూర్తి చేయాలనే...

ప్రేరణ...విజయానికి ఒక బలమైన చోదక శక్తి

November 17, 2022
ప్రేరణ అనేది అత్యంత బలమైన చర్య. మనల్ని ప్రోత్సహించి, మనమీద నమ్మకం కలిగించి, మనం పూర్తిగా సాధనలో మునిగేలా చేయగలదు. మరో రకంగా చూస్తే మనం ఏదైనా...